Radno iskustvo

Mart 2014 -
Software developer - Eton Digital d.o.o., Novi Sad

Drupal developer - Radim na custom E-commerce prodavnici.
https://ec.tallyfox.com/

Jun 2012 - Mar 2014
Software developer - Wolf&Wolf Software Engineering d.o.o., Novi Sad

Work with Web technologies (PHP5, MySQL, Jquery, JavaScript, XML...).
Work with Magento on the development and customization few sites,
development modules.
http://www.begeisternderwahlkampf.de/
http://www.magentocommerce.com/magento-connect/catalog/product/view/id/1...
http://www.magentocommerce.com/magento-connect/catalog/product/view/id/1...
Work with PIMCore - Enterprise Content/Product Management System
based on the Zend Framework and ExtJS. http://www.pimcore.org/
Working on project for Richter&Frenzel company – module for
management of internal store for company employees (ZF2, Doctrine2)
Work with XCART Web Shop – build module for integrations payment
gateway.
Work on project for automatisation bank system account (1 of 3 team
members - part of the PHP5 programming).

April 2012 - Jun 2012
Freelancer - profesionalservis.rs

Kompletna izrada sajta (CMS - Drupal + Dizajn)
http://www.profesionalservis.rs/

Mart 2012 - Maj 2012
Freelancer - edukon.rs

Kompletna izrada sajta (CMS - Drupal + Dizajn)
http://www.edukon.rs/

April 2011 - Jun 2012
Inženjer za sistemski softver - Darex d.o.o., Beograd

Rad na internoj web prodavnici koja komunicira sa bazom podataka (JSP, Java, OracleDB). Rad na administraciji baze podataka (Oracle).
Pisanje kompletne logičke strukture za backup sistema i dislociranje svih backup fajlova u sistemu (kompetna automatizacija - (bat/bash sripts...)). Konfiguracijan ostalih procesa na servrima.
Administracija mail servera i sajtova u Darex doo kompaniji.
Kompletna konfiguracija mrežnog sistema (instalacija i konfiguracija rutera (pisanje komandi i skripti – Cisco i Mikrotik)).
Kompletna legalizacija OS i softvera u kompaniji...

Decembar 2010 - Mar 2011
Web developer - Web Agencija Agena, Beograd

Rad u Drupal CMS sistemu. Rad na izradi sajta DigiTV i SmokiClub. Radjen kompletan sajt DigiTV - custom theme (BluePrint), taxonomy, custom modules, views, translate...
SmokiClub - custom theme (Zen), upravljanje user-ima (multi-level access), Razvoj modula (izrada modula za import, integraciju i upravljanje videa (youtube) i slika (flickr)), customizaton modules... Rad sa views, taxonomy, content type, menu, translate, blocks, modules...

Avgust 2010 - Okt 2010
Volontiranje - Udruženje građana „Srbija u pokretu“

Volontiranje u nezavisnom, nevladinom i neprofitnom udruženju građana „Srbija u pokretu“. Učestvovanje u građanskoj inicijativi tj. projektu "Ne primam mito - radim za platu" (www.srbijaupokretu.org).
Cilj ovog projekta je:
- Smanjenje korupcije u svim segmentima našeg društva
- Promovisanje pozitivnih vrednosti među službenicima i službenicama budžetskih institucija
- Osnaživanje građana i građanki da se bore protiv korupcije.
Osnovni motiv je afirmacija većine koja posao radi pošteno i ne razmišlja o dodatnoj ličnoj dobiti i koristi.

Mart 2010 - Maj 2010
Sistem Administrator - MD International, Beograd

Rad u ERP sistemu UPIS.NET kompanije IIB.
Rad u MS SQL Server 2005/2008. Razvoj izveštaja zasnovanih na T-SQL-u. Pored pisanja skripti korišden je i Microsoft Visual Fox Pro za kreiranje izveštaja za ERP.
Intervencije nad MS SQL bazom podataka.
Rad na administriraciji UPIS.NET informacionog sistema.
Pisanje bat/bash skripti.
Po potrebi održavanje postojede mrežne infrastrukture.